Sporočilo
 • OBVESTILO

  Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje. Ali se strinjate z uporabo piškotkov?

  Več preberite tukaj

NLB Osebni kredit


V sodelovanju z NLB d.d., ponujamo ugodno, hitro in preprosto kreditiranje* nakupa:

 • obrestna mera z dobo odpla?ila do 24 mesecev je 0,00 %
 • stroki odobritve so enaki, ?e ste stranka NLB ali ne
 • krediti so zavarovani s pla?ilom zavarovalne premije pri zavarovalnici
 • lahko se dodatno zavarujete za primer brezposelnosti**

* Ponudba kreditov velja do 30.11.2015.

** Ni pogoj za odobritev kredita. Mogo?e pri kreditih z odpla?ilno dobo nad 24 mesecev.


Reprezentativni primeri izra?unov kredita:

 * Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraa dejansko ceno denarja in se izra?una z upotevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka ?rpanja, roka vra?ila, tevila mese?nih obveznosti, obrestne mere, strokov pla?ilnega prometa, strokov odobritve in zavarovanja kredita; njen izra?un pa je kot informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izra?unu EOM v skladu z zakonskimi dolo?bami Zakona o potronikih kreditih. Efektivna obrestna mera je informativne narave in se lahko spremeni, ?e se spremeni katera koli od postavk pri izra?unu.
To obvestilo in izra?uni so informativne narave in so izdelani na podlagi pogojev, ki veljajo na dan 24.03.2015, za kredit, ki bi ga odobrili na dan 31.03.2015.
NLB d. d. si pridruje pravico spremeniti pogoje kreditiranja iz tega obvestila.


Kako do kredita?

S predra?unom trgovine Griffin, Robert Bezenek s.p. se oglasite v katerikoli NLB Poslovalnici.

S seboj prinesite:

 • svoj osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniko dovoljenje),
 • dav?no tevilko,
 • upokojenci: odrezek zadnje pokojnine in izpolnjeno vlogo za odobritev kredita,
 • zaposleni: zadnje tri pla?ilne liste, pri delodajalcu potrjeno vlogo za odobritev kredita in upravno izpla?ilno prepoved (natisnete ju tudi na spletni strani www.osebnikredit.si)
 • ?e niste stranka NLB tudi potrdilo druge banke o prejemkih in odtegljajih za zadnjih est mesecev.

 

Podrobneje informacije o teh kreditih in pogojih, ki bodo veljali, ko se boste odlo?ili za sklenitev pogodbe, lahko dobite v NLB d.d. na telefonski tevilki 01/477 20 49 ter v trgovini Griffin Robert Bezenek s.p..